متن کامل آهنگ های آلبوم جدید شادمهر عقیلی تصویر

دانلود تمام متن آهنگ های آلبوم تصویر شادمهر عقیلی
آلبوم جدید شادمهر عقیلی به نام تصویر

نام آهنگ های آلبوم تصویر شادمهر عقیلی به همراه متن کامل تمام آهنگ ها  :

اعتراف ، یه قفس ، صدام بزن ، تو بی من ، سرنوشت ، فرصت ، نقطه ضعف ، قلب من ، تصویر

1 – اعتراف

 

وقتي بدوني ميره، اوني که روبروته
ادامه ي يه عشقه، که آخرش سقوطه
چيزي عوض نميشه، چه با سکوت ، چه فرياد
اوني که عاشقم کرد، بايد ادامه ميداد
بايد ادامه ميداد

اين لحظه از سکوتِ، منو تو ديدني نيست
بيرحمه اون نگاهت، وقتي رسيدني نيست
چيزي عوض نميشه، چه با سکوت، چه فرياد
اوني که عاشقم کرد، بايد ادامه ميداد
بايد ادامه ميداد

جز اعتراف به عشقت، هرچي بگم دروغه
اين لحظه که غرورم تصوير يه غروبه
کنار تو به جز عشق، چيزي ازت نخواستم
به اين اميد، که هيچوقت تموم نميشي واسم
تموم نميشي واسم

اين لحظه از سکوتِ، منو تو ديدني نيست
بيرحمه اون نگاهت، وقتي رسيدني نيست
چيزي عوض نميشه، چه با سکوت، چه فرياد
اوني که عاشقم کرد، بايد ادامه ميداد
بايد ادامه ميداد

 

2 – یه قفس

 

 

يه قفس اينورِ در يه قفس پشتِ دره
بي تو هر تجربه اي يا بده يا بدتره
بي تو هر تجربه اي يه تلاشِ بيخوده
روت ُ کردي اونطرف تا نبيني چي شده
فرق نميکنه کجام هر کجا نيستي بده
وقتي بات حرف ميزنم با سکوت جواب نده

هرکدوم از ما يه جور، نگران ِ بعدشه
چه جوري صدات کنم، تا غمم شنيده شه
هرکدوم از ما يه جور، نگران ِ بعدشه
چه جوري صدات کنم، تا غمم شنيده شه
يه قفس اينورِ در يه قفس پشتِ دره
بي تو هر تجربه اي يا بده يا بدتره
از جايي شروع نکن که تهِش نبودنه
يه قدم دورتر از اين خطِ قرمزه منه
هرکدوم از ما يه جور، نگران ِ بعدشه
چه جوري صدات کنم، تا غمم شنيده شه
هرکدوم از ما يه جور، نگران ِ بعدشه

3 – صدام بزن

 

فاصله ميگيري ازم اما نميتوني بري
چشمات ميگن عاشقي چرا نميتوني بگي
از چي فرار ميکني با من نميخندي چرا
کمتر نگاهم ميکني موهاتو ميبندي چرا

نگاهتو ازم نگير صدام بزن پيش همه
پيش همه
کيه ندونه ما دوتا حواسمون پيش همه
پيش همه

بذار بفهمن با مني
ديوونگي هات، پس کجاست ؟
اين عشق، فقط مال تو نيست
اين عشق، مالِ ما دو تاست

نترس، من کنارتم هيچ مرزي ميون ما نذار
هيچکي رو غير من نبين موهاتو واسم وا بذار

نگاهتو ازم نگير صدام بزن پيش همه
پيش همه
کيه ندونه ما دوتا حواسمون پيش همه
پيش همه

نگاهتو ازم نگير صدام بزن پيش همه
پيش همه
کيه ندونه ما دوتا حواسمون پيش همه
پيش همه

 

 

4 – تو بی من

 

من از آينده ي بي تو
من از هر ثانيه بي تو ميترسم
هنوز خيلي دوسِت دارم
از اينکه اينو ندوني ميترسم

داري بي من کجا ميري
از اينکه تنها بموني ميترسم
ميترسم ميترسم ميترسم

برگرد عشقم تو بي من نميتوني بموني
هنوز اونقد تو رو ميخوام که نذارم دور بموني
برگرد عشقم تو بي من نميتوني بموني
هنوز اونقد تورو ميخوام که نذارم دور بموني
برگرد عشقم

نه غريبم نه يه دشمن
نه تو اين خونه اسيري
نميخوام کسي فدا شه
نميخواد سنگر بگيري

من، من که تسليم تو بودم
از چه جنگي زخم خوردي
با کي ميجنگي عزيزم
من ببازم تو نبردي

دستمو، دستمو بالا گرفتم
نه واسه عقب نشيني
روبروت آينه گذاشتم
زندگيمونُ ببيني، ببيني

 

5 – سرنوشت

 

خونمون ميدون جنگ نيست
من به خاطر تو اينجام
سر چي بايد بجنگيم
من ازت چيزي نميخوام

جز يه عشق که بين ما هست
هر چي دوست داري خراب کن
مثل هرشب سرنوشتِ
هردومونُ انتخاب کن

من، من که تسليم تو بودم
از چه جنگي زخم خوردي
با کي ميجنگي عزيزم
من ببازم تو نبردي

دستمو، دستمو بالا گرفتم
نه واسه عقب نشيني
روبروت آينه گذاشتم
زندگيمونُ ببيني، ببيني

نه غريبم نه يه دشمن
نه تو اين خونه اسيري
نميخوام کسي فدا شه
نميخواد سنگر بگيري

من، من که تسليم تو بودم
از چه جنگي زخم خوردي
با کي ميجنگي عزيزم
من ببازم تو نبردي

دستمو، دستمو بالا گرفتم
نه واسه عقب نشيني
روبروت آينه گذاشتم
زندگيمونُ ببيني، ببيني

 

6 – فرصت

 

يه فرصت داره ميميره همين الانشم ديره
يه لحظه ست، فرق باختن تا نباختن

تو ميدوني چرا اينجام
بازم از تو، تو‌رو ميخوام
تو ميشي فرق باختن با نباختن
همينه، فرق باختن تا نباختن

ميخوام با تو يکي باشم
ميخواي واسه تو کي باشم
اگه تا آخرش باشي
ميخوام تا آخرش باشم

يا من، يا هيچ کس ِ ديگه
تو قلبت چي بهت ميگه !
همينه فرق موندن با نموندن

نگا کن من کمم، يا تو ؟
به من باشه، فقط با تو
تو ميشي فرق موندن تا نموندن
همينه فرق موندن با نموندن

ميخوام با تو يکي باشم
ميخواي واسه تو کي باشم
اگه تا آخرش باشي
ميخوام تا آخرش باشم

 

– نقطه ضعف

 

براي داشتنم گاهي به دوس داشتن تظاهر کرد
خيال کرد جاي خالي رو ميشه با حرف زدن پر کرد
ميتونست چي بشه، چي شد
ميتونست چي بخواد، چي خواست
اون از تمامِ دوس داشتن
فقط داشتنشو ميخواست

مسير ُ اشتباهي رفت، تلاشش بي هدف ميشد
بهش فرصت زياد دادم، با من وقتش تلف ميشد
بهم گاهي دروغ ميگفت نخواست باور کنه کم بود
ميدونست من دوسش دارم همينم نقطه ضعفم بود
همينم نقطه ضعفم بود، نقطه ضعفم بود

بهم قول داد ولي هربار خلافش اتفاق افتاد
اونم دوست داشت منو اما نه اونقدر که نشون ميداد
يه جايي مطمئنم کرد ندارم ديگه برگرده
بهش اين فرصتو دادم ببينه کي ضرر کرده

مسيرُ اشتباهي رفت، تلاشش بي هدف ميشد
بهش فرصت زياد دادم، با من وقتش تلف ميشد

بهم گاهي دروغ ميگفت نخواست باور کنه کم بود
ميدونست من دوسش دارم همينم نقطه ضعفم بود
همينم نقطه ضعفم بود، نقطه ضعفم بود

 

8 – قلب من

 

تمام قلب من اينجاست
باورش اما زمان ميخواست
هر کسي که بين ما بود
هرچقدر کم اشتباه بود

عاشقم موندي حتي تو درد
هر کي جز تو ادعا کرد
از يه روزي هر چي خوب يا بد
قلب من جز تو همه رو خط زد

هر کسي راهش سمت من افتاد
قلب من عمدا اسمتو لو داد
راهشو بستم اگه حسي داشت
پاي تو موندن بيشتر ارزش داشت

عاشقم موندي حتي تو درد
هر کي جز تو ادعا کرد
از يه روزي هر چي خوب يا بد
قلب من جز تو همه رو خط زد

هر کسي راهش سمت من افتاد
قلب من عمدا اسمتو لو داد
راهشو بستم اگه حسي داشت
پاي تو موندن بيشتر ارزش داشت

 

 

9 – تصویر

 

با خودم، بدون تو چکار کنم
ميدونم چى پيش رومونه، ولى
چه جورى بايد ازش فرار کنم
هر چى که پشتِ سرت، يه روز شکست
ساختنش، شايد يه عمر، طول بکشه
گاهى هر کارى کنى، فايده اى نداره
مثِ اولش نميتونه بشه
هردفعه، براى رو به رو شدن با قلبم
دنبال اونى که ميشناختم ازت ميگردم
رو به روى من يه تصوير ِ هزار تيکه شده ست
که با هر بار رفتنت، يه تيکه شو گم کردم

هر دفعه غريبه تر ميبينمت
تو چه جوري اين همه عوض شدي
با کي دارم اشتباه ميگيرمت
هر چى که پشتِ سرت، يه روز شکست
ساختنش شايد يه عمر طول بکشه
گاهى هر کارى کنى، فايده اى نداره
مثِ اولش نميتونه بشه
هردفعه، براى روبرو شدن با قلبم
دنبال اونى که ميشناختم ازت ميگردم
رو به روى من يه تصوير هزار تيکه شده ست
که با هر بار رفتنت، يه تيکه شو گم

 

به این پست امتیاز دهید.
متن کامل آهنگ های آلبوم جدید شادمهر عقیلی تصویر
4.4 از 5 رای